1 maj: Strejk för invandrarnas rättigheter i USA

2006-08-14 12:54:37
Under de senaste veckorna har massdemonstrationer ägt rum runt om i USA. Miljoner har gått ut på gatorna till försvar för invandrarnas rättigheter.
Efter de stora demonstrationerna den 10 april, i 120 städer, manar flera organisationer till ”invandrarstrejk” på 1 maj.
Anledningen till denna våg av protester är Bushadministrationens nya lagförslag (HR 4437).
HR 4437 kriminaliserar alla invandrare utan papper. Lagförslaget förbjuder till och med stöd och hjälp till invandrare utan papper, vilket i sin tur skulle göra det möjligt att avskeda lärare som erbjuder undervisning i engelska.
”Vi är arbetare – inte kriminella” har varit en vanlig paroll i demonstrationerna. Invandrare utan papper bor oftast i USA:s fattigaste områden och de saknar rösträtt.
Den härskande klassen och den amerikanska kapitalismen är beroende av det arbete som de papperslösa invandrarna utför. Det finns cirka tolv miljoner invandrare i USA som saknar papper och tillstånd. Merparten av dem tvingas ta de sämsta jobben, inte sällan utför de hushållstjänster åt de rika.
Socialist Alternative (CWI i USA) mobiliserar för en massiv strejk 1 maj. Kampen mot den nya lagen måste kopplas samman med kampen för höjda löner, amnesti för alla invandrare och allmän sjuk- och hälsovård.

Bryan Koulouris

Socialist Alternative (CWI)