2 500 namn för upprustning av förorten

2013-06-26 11:18:02
När Angereds stadsdelsnämnd höll möte den 25 juni överlämnade Rättvisepartiet Socialisterna (RS) 2 533 namnunderskrifter med krav på upprustning av förorten.

Namninsamlingen kräver:
• Rusta upp förorten.
• Stoppa våldet – för trygghet och välfärd.
• Nej till droger och kriminalitet.
• Mer pengar till skola, vård och omsorg i offentlig regi.
• Arbete och bostad åt alla, renovera miljonprogrammen på de boendes villkor.
• För meningsfull fritid, fler fritidsgårdar och samlingsplatser.