3 216 namnunderskrifter för att stoppa avverkningarna i Tyresta naturreservat

Naturreservat måste få vara naturreservat – stoppa skövlingen (Foto: Mattias Bernhardsson).

av RS Haninge // Artikel i Offensiv

Onsdagen den 11 september hade kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap möte med Stiftelsen Tyrestaskogen, som ansvarar för förvaltningen av både nationalparken och hela naturreservatet. En delegation överlämnade 3 216 namnunderskrifter mot att avverkningar tillåts i naturreservatet till vd:n Per Wallsten.

Det handlar om den privatägda södra delen av Tyresta naturreservat, där ägaren KMN Förvaltning AB har kört in med skogsmaskiner och gallrat mitt i skogens viktiga spelplatser för tjäder. 
Tjäderpopulationen har samtidigt minskat i Tyrestaskogen, rapporterar också Svante Joelsson, fotograf och författare som är känd för sin dokumentation av området.
På mötet diskuterades kring kraven på att stoppa avverkningarna och hur Stiftelsen kan agera för att skydda hela skogsområdet.

– Vi vill stoppa alla avverkningar, gallringar och vägdragningar. Naturreservat måste få vara naturreservat, säger Mattias Bernhardsson, organisatör för Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap.
Under mötet lovade Stiftelsens vd Per Wallsten att namninsamlingens krav skulle tas upp på nästa styrelsemöte.
På polisens bord ligger fortfarande den anmälan om miljöbrott som RS gjorde mot KMN Förvaltning AB i februari, och Länsstyrelsen – som mottog namnunderskrifter från kampanjen redan i maj – har öppnat ett ärende för att utreda och ta ställning till kraven i namninsamlingen.