Akut bränslebrist i oljelandet Nigeria

2015-05-27 17:44:22


Lång kö för bensin.

Under de senaste veckorna har Nigeria skakats av strejker och protester mot den tilltagande bristen på bränsle i Nigeria, ett land som är en världens största oljeproducenter.

Trots att Nigeria är en stor oljeproducent är man helt beroende av import för att täcka den egna konsumtionen av exempelvis bensin och fotogen. Detta eftersom landet saknar egna raffinaderier, vilket skapar såväl elbrist som återkommande prishöjningar.
I år har bristen på bränsle varit särskilt svår och priserna på inte bara energi, utan även på mat och transporter, har skjutit i höjden.
I måndags avbröt oljearbetarnas fackförbund de strejker som har pågått sedan två veckor tillbaka. Enligt fackledarna avbröts strejken för att ge den tillträdande presidenten Muhammadu Buhari en chans att åtgärda bränslebristen. Men istället för att samla till större protester och förbereda för generalstrejk sprider fackledarna illusioner om den nye presidenten.
Ex-diktatorn Buhari har försökt framstå som att han är beredd att agera mot misskötseln och korruption, men han är inte beredd att utmana det kapitalistiska system som han är en representant för. ■