”Alla var positiva”

2006-11-08 15:27:54
Fackförbundet ST vid Luleå tekniska universitet har i ett uttalande uppmanat TCO att tillsammans med LO ”utlysa en landsomfattande protestdag med politisk strejk och massdemonstrationer den 14 december”.
Offensiv har talat med Robert Lundqvist om sitter i ST:s klubbstyrelse om reaktionen på uttalandet.

Hur har responsen varit på förslaget till politisk strejk?
– Man hade ju kunnat att tro att folk skulle tveka när det blir allvar och vi ska skicka uttalandet till TCO-ledningen, men alla i styrelsen har varit positiva.
– Vi har skickat uttalandet till TCO och till ordföranden för ST:s avdelning inom universitet och högskola. Jag har också skickat det till ST:s webb-plats och ska skicka det till TCO:s nya webbplats a-kassan.nu så att andra fackklubbar kan följa efter.

Vad händer nu?
– Nästa steg är att vi ska gå ut brett till medlemmarna. Det är uppenbart att många av de jag träffar är förvånade och väldigt negativa till förslaget. Jag har tänkt att vi i styrelsen borde gå ut tillsammans med arbetsplatsombuden på universitetet med informationsbord och namninsamlingar. Vi måste synas och visa vad vi gör, det här handlar också om ”medlemsvård”.
– Förslaget drabbar inte bara oss direkt utan även våra studenter drabbas hårt. De vore bra om vi kunde ta kontakt med kårer och kanske även SACO för att planera gemensamma protester.
Jonas Brännberg