Allt färre beviljas sjukersättning

av Britta Berggren

Allt färre får sjukersättning, trots att det ”går bra för Sverige” (Foto: Britta Berggren).

Enligt flera  källor, däribland SCB:s senaste årsredovisning, går det bra för Sverige. Ändå ökar klyftorna.

Arbetslösa och personer med nedsatt arbetsförmåga får svårare och svårare att klara sig ekonomiskt. Sverige har OECD:s hårdaste krav för att få beviljad sjukersättning, det vill säga permanent ersättning på grund av sjukdom.
Riksrevisionen som granskar  de statliga myndigheternas arbete föreslog hösten 2018 att villkoren för rätt till sjuk- och aktivitetsersättning skulle ses över i syfte att göra det lättare för individer att få sin ansökan godkänd.
Det har under de senaste 12 åren skett stora förändringar när det gäller möjligheten att få sjukersättning. År 2007 beviljades 41 000 sjukersättning för första gången. För två år sedan hade denna siffra sjunkit till drygt 5 500 personer som fick sjukersättning för första gången.

I första hand beror den stora skillnaden på att Alliansens hårdare regler infördes 2008, men Försäkringskassans striktare handläggning har sedan fortsatt och har inte medfört någon minskning på avslagen. I april 2019 kom Riksrevisionens rapport Nekad sjuk- och aktivitetsersättning – effekter på inkomst och hälsa. Där finner man stor påverkan på såväl ekonomi som hälsa för de som nekas sjukersättning.
Det är dags att fackföreningarna på allvar deltar i den växande kampen för en sjukförsäkring som verkligen hjälper.