Antirasismen blickar mot 2015

2014-12-17 10:36:28

foto: Natalia Medina
2014 var ett år smockfyllt med antirasism. Inför nyvalet 2015 behöver den kampen trappas upp än mer.

På årsdagen av den uppmärksammade nazistattacken i Kärrtorp, den 15 december, demonstrerade 1 500 antirasister på torget. Arrangören Linje 17 mot rasism lyfter nu sociala krav riktade till politikerna som ett led i att bekämpa rasismen.

Sambaorkestern Riotsamba trummade in måndagskvällens manifestation, som samlade en salig blandning av boende och aktivister. Tal hölls av Linje 17 mot rasism, RFSU (vars abort­rättsfestival blev angripen med en rökgranat den 7 december), romska aktivister och migranter och en latinamerikansk aktivist. Talen varvades med uppläsning av vittnesmål från förra årets attack och musikuppträdanden av Vagina Dentata samt av Nike Markelius och Röda Orkestern.
Johanna från Linje 17 mot rasism betonade att gräsrotskampen måste fortsätta, inte minst mot bakgrund av att Sverigedemokraterna skördar valframgångar och har trappat upp sin rasism inför nyvalet i mars. Därför behöver rörelsen blicka framåt och ställa krav på politikerna.
I pressmeddelandet inför manifestationen skrev nätverket: ”Det handlar om att skapa ett rättvist och solidariskt samhälle där alla har bostad, inkomst och där det satsas på unga både i skolan och på fritiden.”

Följande konkreta krav har presenterats av nätverket:

  • Skapa ett oberoende resurs­centrum i Skarpnäcks stadsdel, där det ska finnas mötesplatser för kulturella möten och för lokalt engagemang.
  • Gör bostad till en rättighet för alla. Detta ska inkludera EU-migranter.
  • Skapa en meningsfull och trygg fritid för unga med ökade resurser till fritidsgårdsverksamhet.
  • Kraftfulla åtgärder för att säkra ett fungerande likabehandlingsarbete i skolor och förskolor.
  • Motverka rasistisk splittring på arbetsmarknaden.
  • Ta fram en strategi mot rasism, diskriminering och hatbrott och synliggör den.


Under lördagen den 13 december höll Stockholm mot rasism den årliga antirasistiska demonstrationen, som startades som ett svar på de nu upphörda nazistmarscherna i Salem. Enligt arrangören gick 1 300 personer i fackeltåget från Södermalmstorg till Medborgarplatsen.
LO:s vice ordförande Tobias Baudin avslutade talen med att ”det är dags att ta kampen mot rasismen och högerpolitiken”, vilket inte alls stämmer överens med hans partis, Socialdemokraterna, strategi att gå till nyval med en stående invit till allianspartierna.
Den närmaste perioden inför valet är det viktigt att bilda nya allianser bland aktivister och organisera fler i den antirasistiska gräsrotsrörelsen för att driva på för de politiska förändringar som är helt nödvändiga för att bemöta rasismen och den orättvisa högerpolitiken.
I förlängningen måste de etablerade partierna, varav ingen är beredd att bryta med kapitalismen, utmanas av ett socialistiskt gräsrots­alternativ för att svepa bort de sociala orättvisor som rasismen gror ur. ■