Arbetslösheten döljs i studier

2006-10-11 14:29:18
Mellan åren 1990-2004 fördubblades antalet studerande i Sverige. Under samma period har dagens massarbetslöshet skapats och befästs. Många ungdomar får idag välja mellan arbetslöshet eller studier – och sedan arbetslöshet.

I dag ställs många ungdomar inför en situation där de måste välja mellan arbetslöshet och olika arbetsmarknadsåtgärder – eller studier som också ofta leder till arbetslöshet.
Enligt tv-programmet Faktum går 25 procent av studenterna arbetslösa ett år efter avslutad utbildning.
Bara en tredjedel av de studenter som fått jobb arbetar med något i närheten av sin utbildning.
Fram till början av 1990-talet var antalet högskoleplatser relativt konstant runt 190 000.

Studier och jobb

Från 1990 skedde en markant ökning, och läsåret 2004/2005 var 394 000 personer registrerade som högskolestudenter – en fördubbling.
Utöver högskolestuderande kan man också se tydliga ökningar av komvux-studerande, framförallt under mitten och slutet av 1990-talet.
Också kategorin ”övriga studerande” har ökat sedan början av 90-talet.
Rättvisepartiet Socialisterna står för studielön och allas rätt till gratis utbildning.
Alla – även de som kommer från hem utan studietradition – ska ha rätt att studera och vidareutbilda sig.
Det är absolut inte fel att fler studerar. Men studier ska inte vara något man tvingas till i brist på ett riktigt jobb.
Davis Kaza

Källor: SCB/Sveriges officiella statistik