Asyldebatt utan alternativ

2006-08-22 23:01:43
Lördagen den 19 augusti deltog ett 50-tal personer vid ett forum med riksdagspartierna i Hammarkullen. Ämnet var flyktingpolitiken. Skandalöst nog hade Rättvisepartiet Socialisterna inte blivit inbjudna, trots att vi deltagit på tre debatter i frågan under de gångna månaderna.
Men som man tyvärr kunde vänta sig hade det mot debattens slut varken presenterats några alternativ eller förslag för hur man stoppar den situation som idag är verkligheten för så många i Sverige.
Det mest ärliga sades troligtvis av centerpartisten, vilket förmodligen sågs som felsägning; att om flyktingar inte skaffar jobb blir de ”en börda istället för en tillgång”.
Peter Henriksson