Bussförare samlas i nytt nätverk

2015-08-26 13:55:06
Anna-Lena Norberg är en av initiativtagarna för Sveriges förena­de bussförare och den 6 september kommer det att vara ett öppet möte för att diskutera framtida planer för nätverket.

Varför startades nätverket?
– Vi var ett gäng förare som var med på demonstrationen mot kontrollanternas våld den 7 juni som kände att det var dags att vi hade ett nätverk som gick mellan förarna, så att vi kan samordna oss mer. Så vi beslutade oss för att försöka skapa det här nätverket och responsen har varit jättebra! Vi samlade på väldigt kort tid runt hundra personer som var intresserade att vara med i föreningen!

Vad är syftet med den här före­ningen?
– Tanken är att börja jobba som en facklig trafiksektion utan att konkurrera med facket, vi vill komplettera facket.
– Vi förare har ett behov av en egen sektion som kan samla oss, och saknar det just nu så tanken är att vi ska jobba med våra frågor och på sätt och vis hjälpa oss själva.

Vad är ert nästa steg?
– Nu ska vi ha ett öppet möte för att samla bussförare och diskutera vad är det vi vill och sen skapa arbetsgrupper för att jobba vidare på de punkterna. Mötet är den 6 september och det blir som ett uppstartsmöte. ■