CWI i Skottland:För ett nytt socialistiskt parti

2006-08-22 22:46:33
Ett nytt socialistiskt parti måste byggas. Det menar CWI i Skottland. Scottish Socialist Party (SSP), i vilket CWI varit en del, har till följd av ledningens skandalösa agerande upphört att vara ett parti som kan vinna arbetare.
Därför vill CWI vara med i arbetet för att bygga ett nytt socialistiskt parti. Vi kommer att kämpa för att ett nytt parti ska vara:
• Klart socialistiskt, vilket också ska framgå av det partiets namn.
• Ett kämpande parti med ett program som anger att lösningen på de problem som finns – med nyfattigdom, låga löner, försämrad arbetsrätt, krig o s v – kräver en kamp för socialism.
• Partiet ska vara demokratiskt och under medlemmarnas kontroll. Olika grupper inom partiet ska ha rätt att organisera sig och fritt distribuera samt sälja sitt material, även offentligt.
• Partiets valda representanter ska inte tjäna mer än en genom- snittlig arbetarlön.

Sargat och isolerat SSP

CWI i Skottland kommer att göra allt för att deltagande blir stort på det möte som Tommy Sheridan (den avsatte SSP-ledaren) och Rosemary Byrne kallat till den 3 september. (Tommy Sheridan och Rosemary Byrne sitter för SSP i skotska parlamentet). Mötet ska diskutera möjligheten av ett nytt parti.
Efter att Sheridan vunnit i domstolen mot den Rupert Murdoch-ägda tidningen News of the World (se Offensiv nr 710, 10 augusti i år), har SSP-ledningen fortsatt att skandalisera partiet med resultat att SSP försvagats och isolerats allt mer.
Därför är det en brännande angelägen uppgift att bygga ett nytt socialistiskt parti i Skottland.

CWI i Skottland 21 augusti