De ”illegala” skapar företagens vinster

2006-07-28 14:15:07
Den amerikanska staten bygger på rasism. Ett exempel är tjugotalets stora institut för rasbiologisk forskning. 1924 infördes immigrationskvoter. Invandring från Västeuropa, England, Irland och Tyskland uppmuntrades, medan de som kunde hota den anglosaxiska dominansen stängdes ute.

Inget afrikanskt land fick sända mer än hundra personer till USA, inte mer än hundra kineser, judar eller palestinier fick komma. Kvoterna avskaffades först 1965.
Polis och militär stoppar inte invandringen. Redan har priset på smugglarnas tjänster gått upp kraftigt och resan blivit farligare och längre, ändå ökar invandringen. Utarmningen av levnadsvillkoren på ena sidan gränsen, och de amerikanska arbetsgivarnas öppna famnar på den andra, är krafter som inga murar i världen kan stoppa.

Blomstrande fattigdom

Det var under Bill Clintons styre 1994 som Nafta (North American Free Trade Agreement) infördes. Det öppnade dörren för företag att sparka fackligt organiserad, nordamerikansk arbetskraft och flytta produktion till svältlönefabriker vid mexikanska gränsen. I USA har 395 000 arbeten gått förlorade – de nya jobb som skapats görs till i genomsnitt 25 procent lägre lön.
Samtidigt har inget synts till av den välståndshöjning i syd som globaliseringsförespråkarna utlovade. Det enda som blomstrar är fattigdomen. Två tredjedelar av den mexikanska befolkningen lever på mindre än tre dollar (20 kronor) per dag.
Jobb som inte kunde flyttas till Mexiko, servicejobb, fick istället mexikanare flytta upp till. Idag utgör latinos 14 procent av USA:s befolkning.
Hyckleriet från amerikanska makthavare vet inga gränser. I själva verket livnär sig den amerikanska ekonomin på illegal arbetskraft. Vart tjugonde jobb utförs av papperslösa. Inom jordbruket rör det sig om vart fjärde jobb och i städbranchen vart sjätte.
De människor som blir kallade kriminella är de som svettar ihop ägarnas enorma vinster. Om inte jättens uppvaknande lyckas vinna en allmän amnesti så kommer kapitalisterna och deras politiker att se till att de kan fortsätta utnyttja den utsatthet som papperslösheten innebär. Det är kapitalismen som skapar invandringen.