Enhedslisten håller kongress

2013-04-24 16:02:35
Enhedslisten, som står till vänster och stödjer lärarnas krav, har under lockouten noterat ett ­kraftigt ökat stöd bland lärarna.
Enhedslistens kongress den kommande helgen har alla möjligheter att diskutera partiets stödarbete till lärarna och inställningen till regeringen.
Det vore en viktig signal att bryta med nedskärningsregeringen och sätta sitt fokus på gräsrotsarbete.


Enhedslistens 9 000 medlemmar, där många är fackliga ­aktivister, skulle kunna sätta tonen.
Vänsterpartier som gett stöd till regeringar med högerpolitik, till exempel Rifundazione Communista i Italien, har snabbt tappat det stöd man haft.
I Danmark, liksom i resten av Europa, behövs en socialistisk politik och fullt stöd till de arbetare som tar strid.

Amer Mohammed Ali