”För demokratiska kämpande fack”

2006-09-20 15:07:57
Över 70 fackliga aktivister samlades i mitten av september för att diskutera hur sjukvårdsfacket ska kunna omvandlas till en kämpande demokratisk organisation. Mötet ägde rum i den del av Kashmir som ockuperats av Pakistan (POK).
De sjuk- och hälsovårdsanställda är organiserade i PSA, det näst största offentligfacket i POK.
Demokratiska val genomfördes senast inom sjuk- och hälsovårdsfacket 1995.
Det historiska mötet enades om att starta en kampanj för demokratiska val inom facket och minimilön.