John Bauer ersätts av AcadeMedia

2013-07-24 10:36:12
Efter att John Bauer-koncernen begärde sig själv i konkurs, trots 74 miljoner kronor i vinster, tas flera skolor över av AcadeMedia AB – ett av de mest profithungriga bolagen.

Tidigare i år skrev Offensiv om hur AcadeMedia, landets största friskolekoncern, tar ut cirka 6 300 kronor per elev i vinst. Lärarnas Tidning rapporterade om hur 190 miljoner kronor fördes vidare från 25 AcadeMediabolag till två större 2011-2012. Summan motsvarar 400 nya lärare.
Skolinspektionen säger att de noggrant kontrollerar de som ansöker om att bli huvudman för en skola. De ska ”långsiktigt kunna ge eleverna den utbildning de har rätt till”.

Exemplet John Bauer visar dock att kontrollerna är oväsentliga. Aktie­bolag går ut på att göra vinst, som ­alla andra företag. Då kommer elever och personal alltid i andra hand. 10 000 elever stod efter konkursen utan skola.
Hemkommunerna, som har skurit ner på grund av för lågt elevantal, fick då ansvaret att se till att skolplats finns till hösten.
Friskolesystemet gräver, som det kapitalistiska systemet, sin egen grav. Under tiden fortsätter kampen mot vinster i välfärden.

Lina Rigney Thörnblom