Kampanj för politisk strejk

2006-11-15 14:51:28
Medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna i Göteborg sprider nu ett upprop (se nedan) på arbetsplatser och bland fackliga gräsrötter med krav på politisk strejk den 14 december. Det finns ett massivt missnöje med attackerna på a-kassan.

– LO och TCO måste samla till landsomfattande massdemonstrationer. Vi vill genom press underifrån få LO och TCO att utlysa politisk strejk. Det måste resas verklig kamp mot borgarnas attacker på a-kassan, säger Niklas Söderholm, butiksanställd och medlem i Handels.
Niklas arbetskamrater har antagit uppropet och skickat underskrivna namnlistor till LO och TCO. Även Handels avdelningschef har nu sagt sig skriva under och ska skicka in uppropet till förbundet.
– Det har varit lätt att få kollegorna att skriva på och de tycker att det är ett bra initiativ att sätta press underifrån. Speciellt bland de kvinnliga kollegorna är missnöjet stort, säger Niklas.
På Hammarbadet i Hammarkullen har samtliga fackanslutna ställt sig bakom uppropet.
Andra som ställt sig bakom är medlemmar i exempelvis SEKO och Transport.
– Det behövs nu facklig kamp om vi ska stoppa högerregeringens attacker på a-kassan, säger Selam Aksungur, fackklubbsordförande i Transport vid Adecco i Göteborg.

Kristofer Lundberg