Kongo-flyktingar får avslag

2006-09-05 22:38:42
”Det är med tvång möjligt att återsända personer till Demokratiska republiken Kongo”. Så motiverar Migrationsverket sitt avslag på ansökan om uppehållstillstånd för Charles Bewa Belklibe, flykting från Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa).

Beslutet ska vara fattat enligt den tillfälliga lagen om asyl, som skulle ge fler flyktingar möjlighet att stanna. Detta skulle särskilt gälla barnfamiljer och flyktingar från länder som det inte går att utvisa till.
Många flyktingar från Kongo har, trots landets katastrofala tillstånd, fått negativa besked de senaste åren.
När Charles Bewa Bleklibe och andra flyktingar fått nej nu i slutet av augusti är det med hänvisning till att det ”med tvång” skulle vara möjligt att utvisa.
En trolig anledning är det val som hölls i landet den 31 juli. Detta motsägs helt och hållet av utvecklingen efter valet – se rapporten här intill.
Rättvisepartiet Socialisterna står för:
• Omedelbart uppehållstillstånd åt alla asylsökande och gömda flyktingar. Återinför rätten till asyl.
• Allas rätt till vård och ekonomiskt bistånd vid behov. Upprustning av vård och skola.
• Fackligt uppror mot diskriminering, arbetslöshet och lönedumping.
• Masskamp mot rasistpartiers, etablerade partiers och statens brottsstämpling av invandrare.

Per-Åke Westerlund