Krossa nazismen

2018-10-31 11:00:04

foto: Per Johansson
Gottfrid Grubb, RS.

Krossa nazismen! Det var rubriken på det torgmöte som hölls i lördags i Sundsvall. Inititivtagare var RKU, som bjudit in RS att delta.
Förutom kampen mot rasismen togs även krisen på Kubal upp. Kubal är ett ryskägt aluminiumverk i Sundsvall som hotas att stängas på grund av USA:s sanktioner.
Från RS talade Gottfrid Grubb (bilden). Han betonade att det behövs en socialistisk antirasism:
– En antirasism som även kämpar mot det kapitalistiska systemet som göder förtryck, raserar välfärden och skapar fattigdom, krig och globala klimatkatastrofer.