Livsfarlig brist på vårdplatser

2014-09-25 13:10:34

foto: Flying Colours Ltd
Det råder ett akut behov av vårdplatser.

Vårdplatsbristen skördar kontinuerligt liv på landets sjukhus. Tidningen Sjukhusläkarens granskning av lex Maria-ärenden som avslutades 2013 visar att det i genomsnitt avlider en patient var tredje vecka på grund av brist på vårdplatser.
I våras avslöjade Sveriges Radios Kaliber, som granskat 585 lex Maria-beslut under 2013, att vart tionde dödsfall och allvarlig vårdskada helt eller delvis orsakats av plats- eller personalbrist. ■