Luleås förskolor hotas av nedskärningar

2014-12-03 17:11:15

foto: Alpha / Flickr CC
Enligt källor till Offensiv är det stor risk för att Socialdemokraterna kommer att skära ned på måltidsverksamheten på förskolorna.

Luleås förskoleverksamhet kostar mer än ”jämförbara kommuners”. Det är bakgrunden till en ny utredning där den S-ledda kommunledningen vill ha nya nedskärningssförslag. Redan nu pekar flera källor ut måltidsverksamheten som något som det kan skäras ned på.

Enligt kommunernas och landstingens gemensamma databas, Kolada, är förskole­verksamheten i Luleå 13 procent dyrare än genomsnittet bland ”jämförbara” kommuner. Det har nu föranlett Barn- och utbildningsnämnden att förbereda nya nedskärningar.

– Just nu pågår en utredning  som ska undersöka varför verksamheten är dyrare, ge förslag på kostnadsreduceringar och vilka konsekvenser de skulle kunna få. Den blir klar i december/januari. Om det sedan ska bli anpassningar kommer det troligen att bli fördjupade utredningar, berättar Annica Backman, förskolechef i Luleå kommun och den som har fått i uppdrag att se till att utredningen blir genomförd.
– Alla styrande politiker som ligger ovanför ”snittet” försöker alltid att komma under snittet. Resultatet är att det blir ett race mot botten där snittet sjunker och verksamheten ska kosta mindre och mindre. Det innebär mer stress för barn, föräldrar och personal samt hotad kvalité i verksamheten, säger Jonas Brännberg, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Luleå.
Enligt Offensivs källor är det stor risk för att Socialdemokraterna kommer att försöka skära ned på måltidsverksamheten, och då framförallt det faktum att de flesta förskolor har tillagningskök med personal på förskolorna. Att ha närproducerad mat kostar nämligen pengar, både i form av personal och investeringar i kök, som kanske är den dyraste lokalytan per kvadratmeter.

– Våra chefer förnekar att det finns några sådana planer men man vet aldrig. Om det kommer några sådana förslag måste vi sätta stopp för dem. Att få känna lukten av maten när den tillagas, och att få vara med i köket och diskutera maten med den som lagar maten är jätteviktigt för barnen. Om inte vi finns där, då läggs ytterligare en arbetsuppgift på förskolans övriga personal som redan har jättemycket att göra, säger en kock på en förskola som Offensiv har talat med.
– Vi kommer inte att tillåta några nedskärningar på förskolan och uppmanar till massiva protester så fort förslagen ligger på bordet. Här finns alla möjligheter att samla barn, föräldrar, fack och all personal på förskolorna i gemensamma protester, avslutar Jonas Brännberg. ■