Marxism och feminism

2006-12-10 16:55:02
Rättvisepartiet Socialisternas kvinnostudiedag i år var mycket inspirerande och lärorik. Förutom de intressanta och innehållsrika inledningarna som hölls, försiggick livliga disskusioner.

Dagen introducerades med ”Arbetarkvinnornas parti i valet”, med Ingrid Eriksson som inledare. Det pratades bland annat om hur vi övertygar lågavlönade kvinnor att ta strid för sina rättigheter, och att ett framgångsrikt sätt att göra det på är att stödja Rättvisepartiet Socialisterna (RS), som är ett arbetarparti och står på de lågavlönades sida.
Elin Gauffin talade efter lunch om ”Vad är marxism?” där hon bland annat sa emot fördomen om att marxister har för enkla lösningar. Istället menade Gauffin att vi har en av de mest komplicerade lösningarna på samhällsproblemen idag.

”Inga egoister”

Hon bemötte även det borgerliga påståendet om att vi människor till naturen är egoister. RS och övriga marxister pekar på att människor tvingas vara egoister för att överleva i detta kapitalistiska samhälle.
Sist ut var Karin Wallmark med det otroligt intresseväckande ämnet ”Sexism inom reklam och media”. Det gav en överblick över det sexistiska utbudet av program som tv-kanalerna har idag, samt av tidningarnas utseendefixering och reklamens könsrollsbevarande roll.
Dagen var lyckad och med festen som anordnades efteråt blev den fulländad, med enastående mat, trevligt sällskap och 80-tals-dessert.

Niki Göransson