Massiv ökning av plastproduktion de kommande tio åren ett dråpslag mot miljön

2018-01-09 22:52:01
Trots den akuta klimatkrisen fortsätter produktionen av den mycket miljöförstörande plasten. Plastproduktionen kommer enligt experter att öka med 40 procent de kommande tio åren.

Det är en artikel i The Guardian den 27 december som rapporterar om hur storbolag som Shell Chemicals och Exxon Mobile Chemicals ska bygga nya plastfabriker. Från år 2010 och framåt har diverse storbolag lagt över 180 miljarder dollar på att bygga plastfabriker, och med de nya satsningarna kommer produktionen av plast att öka dramatiskt.
– Detta sker precis då världen börjar inse att vi borde använda mycket mindre plast. Omkring 99 procent av råmaterialet för plasten är fossila bränslen, vilket betyder att samma företag – Exxon och Shell – som har skapat klimatkrisen är de som bistår plasten. Det finns djupa, täta band mellan olje- och gasbolag och plastföretagen, säger Carroll Muffett, ordförande för Center for International Environmental Law (CIEL) till The Guardian den 27 december.

Investeringarna beror framför allt på att priset på ett av de råmaterial som används för att framställa plast, naturgasvätskor, har sjunkit med nästan två tredjedelar i USA. Detta kommer ha katastrofala konsekvenser för miljön. Miljontals ton plast dumpas redan idag i haven och andra vattendrag, eller i naturen. På en FN-konferens nyligen benämndes mängden plast i havet som ett ”havsarmageddon”, och forskare har varnat för en ”permanent kontamination” av miljön.
– Redan nu producerar vi mer engångsartiklar i plast än vi kan hantera. Bara de senaste 10 åren har vi producerat mer än vi har gjort under hela 1900-talet, säger Louise Edge, som arbetar med havsfrågor för brittiska Greenpeace, till The Guardian.
Detta är ännu ett talande exempel på hur kapitalismens mekanismer omöjliggör en grön klimatvänlig omställning av samhället. Chansen till ökade profiter och vinstmaximering står över alla behov som människan, naturen och djuren har.
Det behövs en demokratiskt planerad ekonomi där storföretag, banker och energibolag står under demokratisk kontroll och styre underifrån för att möjliggöra att samhället planeras utifrån verkliga behov – inte utifrån den rikaste procentens intresse. ■