”Nästa steg – fäll Foghs regering”

2006-10-11 14:57:57
I helgen deltog Sarah Bruun, CWI-medlem i Danmark, på Rättvisepartiet Socialisternas partistyrelse. Offensiv träffade henne för en pratstund.

– Om regeringen ska backa, måste proteströrelsen ta ett nytt steg. Enhetslistan i Århus (Enhetslistan är ett vänsterparti som sitter i folketinget) har möte på onsdag och där kommer jag att argumentera för fortsatta protester och att vi måste gå ut och träffa och ge vårt stöd till de föräldrar och personal som blockerar dagis och skolor. De måste få känna att de har stöd.
Sarah berättar också att det finns en del problem inom rörelsen som tenderar att försvaga den.
– De socialdemokratiska politikerna går med på de nedskärningar som regeringen kräver. Men de socialdemokrater som är med i rörelsen vägrar att kritisera dem och hindrar andra från att göra det.
– Hittills har vänstern i Danmark varit alltför passiv. Man pratar om generalstrejk, men försöker inte bygga stöd för detta.
– Nästa steg måste inkludera kravet på att regeringen måste bort. Men alternativet till den nuvarande regeringen är inte en socialdemokratisk regering som genomför samma nedskärningar. Det krävs en arbetarregering och för att en sådan ska bildas måste ett nytt arbetarparti byggas.
– Därför föreslår CWI att det hålls en landsomfattande konferens, med fackliga aktivister, de strejkande arbetarna, elever, studenter och andra som är med och bygger protesterna, för att diskutera möjligheten att lansera ett nytt brett politiskt alternativ. Om Enhetslistan skulle ta initiativ till en sådan konferens skulle den bli stor. Ett nytt arbetarparti måste ha sin grund i klasskampen och det är nu det finns möjlighet att bygga det, säger Sarah.
– Arbetarklassen har inte varit så stark på länge som den är idag, 10 000-tals människor har nu lärt sig vad kapitalismen betyder i form av klassklyftor och nedskärningar. CWI i Danmark kommer att arbeta för att visa att socialismen är svaret och enda möjliga vägen till välfärd för alla. Men första steget är bygget av ett nytt arbetarparti som på allvar kan utmana regeringen, avslutar Sarah Bruun.

Kristofer Lundberg