Nej till finanspakten

2013-02-27 14:34:59
”Med EMU-krisen har det blivit alltmer uppenbart att det är EU:s stormakter som dikterar villkoren för övriga EU-länder. Den finanspakt som Tyskland och Frankrike har påtvingat euroländerna innebär allt mer av precis det som hittills fungerat mycket dåligt…

I praktiken handlar det om att acceptera kraftiga nedskärningar i välfärden, försämringar för löntagarna och uppluckringar av de fackliga rättighe­terna..”
Det säger Elektrikerförbundet, Hamnarbetareförbundet, Transportarbetareförbundet, Nej till EU, Vänsterpartiet, Rättvisepartiet och många fler i ett upprop mot den finanspakt som euroländerna antagit och som regeringen och S vill att Sverige ska ansluta sig till.
Per Olsson