Nigeria efter strejken – höjs minimilönerna?

2018-10-10 11:04:34
Den 30 september beslöt Nigerias tre stora fackliga centralorganisationer, NLC, TUC and ULC, att avsluta den strejk för höjda minimilöner som hade inletts tre dagar tidigare.
Strejken avbröts efter löften om att trepartssamtal – fack, arbetsgivarna och regeringen – skulle inledas om höjda minimilöner. Men samtalen ser ut att bli resultatlösa.
Trots att strejken var illa förberedd blev den en framgång, särskilt inom den offentliga sektorn. Uppslutningen återspeglar det utbredda missnöje som finns mot Buharis regering.

I delstaten Lagos, ett ekonomiskt centrum och säte för landets största stad med samma namn, bildades på initiativ av medlemmar i Democratic Socialist Movement (CWI i Nigeria) en gemensam strejkkommitté med uppgift att göra strejken effektiv. Detta till skillnad från de fackliga ledarna som nöjde sig med att uppmana de strejkande ”att stanna hemma”. DSM kampanjade också för att samla de strejkande till stora demonstrationer och massmöten den 1 oktober (självständighetsdagen). Fackledarna höll med, för att sedan avbryta strejken.
Vi, DSM, släpper inte kravet på att minimilönen ska höjas till 65 000 Naira (cirka 1 630 kronor) samtidigt som vi kämpar för att bygga ett arbetarparti som kan utgöra ett kämpande alternativ till alla de kapitalistiska partier som finns.