Offensiv når ut till fler

2006-07-27 16:45:41
När halva maj gått ligger Rättvisepartiet Socialisternas och Offensivs ekonomikampanj på 48 procent. Månadsmålet är 90 000 kronor.

I veckan har Offensiv sålts bland annat på manifestationen i Ådalen (se sid 5). Kårvalskampanjen i Umeå gav nya prenumeranter på Offensiv och många mindre bidrag till våra kampanjer.
Vi har också fått ett bidrag på 500 kronor efter ett möte med en afrikansk förening i Stockholm. Att valkampanjen börjat märks framför allt i Umeå, där försäljningen av valmanifest går mycket bra. Närmast målet av regionerna är dock Västsverige, där Offensiv nu når ut till fler förorter på helgerna.
I ekonomikampanjen ingår bidrag från protestlistor, Offensivförsäljning, prenumerationer och mötesinsamlingar. Skicka bidrag på pg 87 96 49-2.

Per-Åke Westerlund