Krönika: ”I en gummibåt över Medelhavet”

av Ann-Christin Holmström

I Afghanistan och byn Ghazni lever S med sin familj. En mamma och en pappa, tre syrror och två bröder. Talibanerna lever och härskar i samma by. Det finns i huvudsak två folkgrupper med två olika trosuppfattningar; sonierna med en hinduisk tro och de muslimska hazarerna. S är hazar såsom hela familjen. Soniernas tro är den ledande religionen och det är inte tillåtet att bli tillsammans med någon som är hazar. S storebror blev förälskad i en tjej som var sonier, vilket inte accepterades från hennes familj. S familj blev hotad. Sonier har lagen på sin sida – S familj hade inget stöd av samhället när hoten och påtryckningarna blev för stora.

Rädda biblioteken

av RS Borås

Nedskärningarna leder till att allt färre får tillgång till gratis kultur och information samt att kunnig personal försvinner.

Sedan år 1995 har mer än en fjärdedel av alla folkbibliotek och närbibliotek (tidigare känt som ”filialer”) försvunnit, och nedläggningar fortsätter i oförminskad takt. 

Stoppa ombildningarna

av Elin Gauffin

Allt fler kommer med i bostadskampen. På bild demonstrationen utanför Stockholms stadshus den 28 januari.

Nu strömmar alla krafter som vill rädda allmännyttan i Stockholm samman i snabb fart. Efter att Nätverket Rädda Hyresrätterna hade sitt andra stormöte den 11 februari har det startats lokala facebookgrupper i minst fem av de berörda förorterna, möten planeras och alla 11 stadsdelar kommer snart att vara redo för fight. Vi ligger mycket bättre i startgroparna än 2006.