Partibyggespunkten gav viktiga redskap

2008-11-06 16:38:28
Över hela landet går RS fram­åt med olika kampanjer. I Göteborg har man fördubblat sitt medlemsantal på bara ett år genom att synas och ta strid tillsammans med arbetare, ungdomar och invandrare.

– Det är en utveckling som väntar alla partiföreningar, sa inledaren Kristofer Lundberg och pekade på att ett nytt skikt medvetna också kommer att växa ur den ekonomiska krisen.
Nyttan och nödvändigheten av att ha lokal förankring och att växa ge­nom kamp i aktuella frågor betonades. Även vikten av flexibilitet togs upp, man måste kunna prioritera det som händer just nu.
I Göteborg har man även lyckats bryta en tidigare ond trend genom en medveten satsning på kvinnliga medlemmar. Vi ska fortsätta att satsa på kvinnor i partibygget, vilket Luleå är ett lysande exempel på.

Vikten av politisk skolning och en bred ansvarsfördelning för att bygga upp partiets aktiva bas betonades av Kristofer. Något som även togs upp i diskussionen.
– Det är bra med många medlemmar, men viktigast med aktiva medlemmar, sa Anna Löfgren från Luleå.
Efter inledningen följde en givan­de diskussion med 21 inlägg och rapporter från de olika regionerna.
Här togs bland annat Offensivs roll upp. Hur vi med tidningen som verktyg kan nå ut till allmänheten och driva kampanjer. Ett ämne var den fackliga kampen. Hur medlemmar gemensamt med andra arbetare tagit strid in­om facket, fört fram viktiga frågor och visat att aktiv facklig kamp är möjlig, trots svek från facktoppen. På Volvo har kampen för att rädda jobben mött starkt stöd för vårt parti.
Genom att belysa klimatfrågan som ett kapitalistiskt problem har vi i Umeå nått ut till unga som tidigare kanske saknat politisk orientering.

Ungdomsarbetet har på flera or­ter visat sig vara viktigt. Kampanjen mot nedskärningar inom skolan i Lu­leå har fått stöd av både elever, lärare och föräldrar. Ungdomsarbetet har även visat sig vara viktigt i kampen mot rasism och mot sverigedemokraternas etableringsförsök i norr, samt mot nazistvåldet i Göteborg. Här har ungdomar visat sig kunna ta stort ansvar i partiarbetet och man kan konstatera att ungdomar är en viktig del i vårt partibygge.
Kim Talman lyfte fram att vårt parti bör satsa på funktionshindrade.
Inte minst rapporterades det från RS nya partiförening i Malmö, där ett socialistiskt alternativ länge saknats och där sd har mandat i alla länets kommuner.
– Sedan i augusti är vi 6 medlemmar i Malmö, med 3-7 deltagare på partiföreningsmötet varje vecka plus aktiviteter, berättade Rebecka Wiberg von Schantz.
Mötet om partibygget var ett möte fyllt av optimism och framtidstro. Alla närvarande kunde dra lärdom av tidigare partibygge och få med sig viktiga redskap i kampen för ett nytt arbetarparti.
Sara Magnusson