Patrizia under press

2014-12-10 12:35:30
När Lina Rigney Thörnblom pressade ordföranden för kommunstyrelsen, Martina Mossberg (M), i Haninge under kommunfullmäktigemötet den 8 december kom det fram att Mossberg varit i kontakt med Patrizia Immobilien KAG redan för ett år sedan.

Då gällde det om den tyska fondkapitalisten, som äger en stor del av Jordbros fastigheter, ville vara med och satsa på Jordbros framtid. Svaret blev nej. Mossberg erkände att hon inte kände till misskötseln och vanvården av fastigheterna vid denna tid. Detta har kampanjen Rusta upp Jordbro (som Rättvisepartiet Socialisterna var med och startade) tipsat media om och frågan har blivit känd även för Mossberg.
Hon har därför givit kommundirektören i uppdrag att kontakta Patrizia. Det är bra att företaget blir pressat från flera olika håll: Kommunen, miljö- och hälsoskyddsföbundet, Hyresgästföreningens förhandlare och nätverket Rusta upp Jordbro.

Som Lina sa i fullmäktige kräver de boende och Rättvisepartiet Socialisterna att fastigheterna tvångsförvaltas. Det är det enda sättet att garantera att de överhyror som under många år har betalats in i utbyte mot ett undermåligt och rentav skadligt boende nu kommer hyresgästerna till del och att sådana fundament som fastigheter blir en del i att forma det lokala samhällets framtid. ■