Polen: För rätt till abort

2006-10-18 15:29:13
I Polen är rätten till abort i praktiken borttagen.
Visserligen medger lagen aborter i särskilda fall: vid akut fara för kvinnans liv och hälsa, när foster är skadat, efter våldtäkt eller incestövergrepp.
Men med dagens samhällsklimat är det svårt att få rätt till abort även då dessa kriterier är uppfyllda. Och krav har ställts från högern om att totalförbjuda aborter.
Forskning visar att det årligen i Polen genomförs 150 legala aborter, och mellan 80 000 till 200 000 illegala aborter.
Varje så kallad illegal abort kostar mellan 500 och 750 euro (4 600-7 000 kronor).
Den 3 och 4 november kommer demonstrationer att genomföras i Warszawa till försvar för rätten till abort. Demonstrationerna har organiserats av det polska arbetarpartiet, kommittén till försvar för arbetare som drabbats av trakasserier, avsked och andra övergrepp, Kvinnoalliansen 8 mars samt en kampanjorganisation för kvinnors rättigheter.
Dessa organisationer har arbetat tillsammans tidigare i flera olika kampanjer.
Paul Newbery
GPR (CWI i Polen)