Portugal: Ökad kamp mot den nyliberala politiken

2006-11-22 15:12:40
Landet har under senare tid präglats av ökad kamp mot regeringspolitiken.
Den 12 oktober demonstrerade över 100 000 i huvudstaden Lissabon. 9-10 november strejkade offentligt anställda.
Det finns en växande ilska mot den nya regeringens nyliberalism. I Portugal regerar det socialdemokratiska ”socialist”-partiet (PSP).
När PSP kom till makten förra året fanns förhoppningar om att politiken skulle ändras efter år av högerstyre. Men den nya PSP- politiken följde den gamla i spåren.
Motståndet mot PSP-regeringen har manifesterats i strejker och demonstrationer.

Ständiga attacker

Arbetarna har fått betala dyrt för regeringens krispolitik. Momshöjningen har slagit hårt mot de som har det sämst ställt. Priserna har ökat men lönerna ligger stilla. Portugal är ett låglöneland, snittlönen är inte högre än 750 euro i månaden (6 800 kronor). Minimilönen ligger på 350 euro i månaden (3 170 kronor)
Och nya hot väntar: 74 000 offentliga jobb är i riskzonen till följd av privatiseringar.
Regeringen har även föreslagit att pensionsåldern ska höjas för statsanställda och planerar sänka sjukersättningen.
De två stora vänsterpartierna, kommunistpartiet och vänster-blocket, saknar förmåga att formulera ett socialistiskt alternativ.
Vad som krävs är fortsatt masskamp för att stoppa nedskärningarna, höjda minimilöner och ett förstatligande av nyckelindustrierna.
Det är för detta som CWI i Portugal kämpar.

Francisco Raposo
Alternativa Socialista (CWI Portugal)