”Protestdagen för vården 3 februari – bara början”

2018-02-07 16:33:59

foto: Mary Finch


”Rädda NHS!” (Storbritanniens offentliga vård) var den samlade parollen för de olika protester som genomfördes lördagen den 3 februari mot vårdkrisen.
Manifestationer ägde rum på 50 platser runt om i Storbritannien. I London var det tiotusentals som demonstrerade för mer personal, fler vårdplatser och ett slut på de ständiga nedskärningarna.
Londons gator var packade med människor som tågade för vården. För många av dem var det första gången som man demonsterade.
Den 3 februari visar vilken potential det finns för att bygga en masskampanj med nya demonstrationer, men också strejker för att rädda NHS. ■