Respektera folkets nej

2014-11-06 15:20:25

foto: Erik Lundin/ Wikimedia Commons
Lyssna på folkets nej – skrota trängselskatten.

57 procent av rösterna i en folkomröstning med 73 procents valdeltagande röstade nej till trängselskatt – endast 43 procent röstade för. Men politikerna är beredda att på nytt köra över folkviljan. Rättvisepartiet Socialisterna har varit den kraft som hela tiden pekat på klassorättvisan i trängselskatten och säger nu: Respektera folkets röst.

Anneli Hultén (S), kommunstyrelsen, meddelar efter ett möte med avtalsparterna att ingen av dem är beredda att ta bort trängselskatten.
Onsdagen den 22 oktober kallade Göteborgs Stad till möte om folkomröstningens resultat. ”Ingen var beredd att omförhandla avtalet”, meddelade Anneli Hulthén. Hänvisningen till att folkomröstningen bara är rådgivande, inte beslutande, är de styrandes enda svar.
– Rättvisepartiet Socialisterna är tydliga i vår hållning, följ folkets vilja, säger Minela Mahmutovic, Rättvisepartiet Socialisterna (RS).

RS var den tydligaste rösten i valet mot denna orättvisa avgift. Medan andra populistiskt sa nej pekade RS på alternativ för att minska biltrafiken. Som enda politiskt parti drev vi kravet på gratis kollektivtrafik.
– Politikeretablissemanget vill att medborgarna ska bekosta vägbyggen med egenavgifter. RS menar att det är staten som ska stå för infrastruktursatsningar. Socialdemokratin visar ett stort förakt mot folkflertalet då man kör över folkomröstningens utfall , säger Minela Mahmutovic.
Det S-ledda rödgröna styret led ett stort nederlag i folkomröstningen. I delar av Angered, där RS kampanjade hårt, nådde nej-sidan över 89 procent och i Bergsjön var siffran över 80 procent. Det var framför­allt i Göteborgs förorter och arbetarstadsdelar som nej till trängselskatten blev starkast, vilket på nytt visar på frågans klasskaraktär.

Diskussionerna inom socialdemokratin idag är inte att det är fel att köra över folkomröstningens tydliga resultat, utan att det var fel att låta folket säga sitt. Förtroendet borde vid det här laget vara förbrukat och begravt. Ett nytt arbetarparti måste ta form som kan utmana de maktfullkomliga politikerna.
RS är nu med och mobiliserar till de demonstrationer som planeras för att tvinga politikerna att respektera folkomröstningen. ■