RS Väst: Årsmöte med stark framåtanda

2013-03-06 14:44:54
Rättvisepartiet Socialisterna  (RS) Väst fortsätter att växa och årsmötet i förra veckan stakade ut vägen för partiets verksamhet under 2013.

Diskussionerna kom bl a att handla om bostadspolitiken, välfärden, ungdomsarbetslösheten, antirasismen, asylkampen och den roll partiet kan spela. Mötet samlade 35 personer.
– Situationen i vården och barnmorskornas upprop måste lyftas av RS, sa Kristofer Lundberg, ordförande för RS Väst, i sin inledning.
Klara Heydar, RS Hjällbo, fortsatte på ämnet vården:
– Efter decennier av attacker på vården har vi nu 2,7 vårdplatser per 1 000 invånare, det är sämre än Etiopien, Kazakstan och Azerbajdzjan. Kvinnor drabbas hårdast och det råder nu en akut brist på resurser och bemanning.

Minela Mahmutovic, ordförande
i RS Hammarkullen, var en av flera som talade om klass­klyftorna i Göteborg.
– Endast 50 procent av dem som bor i Angered och Östra Göteborg förvärvsarbetar. Bland unga i Angered är det bara 37 procent som har jobb och skillnaderna mellan kvinnor och män är också större i stadsdelen. Ohälsan är som högst i förorter­na: i Östra Göteborg och Ange­red 40 procent jämfört med Billdal som ligger på 11,9 procent.
Mötet avslutades sedan med att en, sexton personer stark, ny distriktsstyrelse valdes.

Stefan Berg