S återtar Västernorrland – politiken blir densamma

2014-09-25 13:15:36
Årets val innebär att borgaralliansen tappar  den makt som man vann i Västernorrlands läns landsting i valet 2010 efter 85 år av socialdemokratiskt styre. Årtionden av nedskärningar, massiva uppsägningar, dyra konsulter och en mycket impopulär sjukhuschef gjorde att väljarna hoppades på  borgaralliansens partier i valet 2010. Men som vi sade redan då hade högerpartierna ingen lösning.

Under de fyra alliansåren har landstingets skulder åter ökat och det har varit fortsatt vårdkris. Nu kommer Socialdemokraterna tillbaka efter att man fått 48 procent av rösterna i årets landstingsval. Elisabet Strömqvist (S) ser  ut att bli landstingsråd. Liksom alla övriga partier de senaste valen har hon och S gett vallöften om att förbättra både ekonomin och arbetsmiljön inom sjukvården.
Det blir maktskifte, men politiken blir nog i stort densamma.Läget är dock akut inom landstinget och särskilt prekärt är läget på Sundsvalls sjukhus. Mitt fack, Vårdförbundet, har på nytt larmat om krisen på sjukhuset. Personalbrist och överbeläggningar pressar personalen.
På grund av sjuksköterskebrist har sjukhuset stängt 32 vårdplatser. Problemen med stora överbeläggningar återkommer också regelbundet. Förra veckan fanns det över 20 överbeläggningar. Sjukhuset tvingas ställa in operationer med mera.

Åsa Holgersson, huvudskyddsombud för Vårdförbundet på sjukhuset, berättade för Sundsvalls Tidning hur stressen ibland gör att personalen blir sjuk. Vid ett tillfälle häromveckan fick en sköterska med ansvar för 20 patienter högt blodtryck och tryck över bröstet. Jourläkaren fick tillkallas, inte för att undersöka någon patient, utan sjuksköterskan!
Jag hör när jag talar med mina sjuksköterskekollegor att arbetsmiljön på flera avdelningar är så dålig att man bara står ut kortare perioder. Därför söks ofta personal dit. Genomströmningen av personal är stor. Vem som helst kan även räkna ut att patienterna blir lidande.
Hittills har ingen av de styrande politikerna haft någon lösning. De hoppas på olika strukturförändringar. Vissa vill lägga ned verksamheten i Sollefteå och koncentrera resurserna till Sundsvall istället. Inget av detta kan vara annat än mycket kortsiktiga lösningar på resurser som bara minskar.
Det som behövs är en kamp för mer pengar till vården. Det går inte att lösa utan att staten skjuter till mera pengar. Det behövs för mer vårdplatser och fler anställda med bättre arbetsvillkor.

Varifrån ska pengarna tas? Pengarna måste bland annat tas från de rika, storföretagen och bankerna som har gjort rekordvinster under de senaste åren och dessutom fått kraftiga skattesänkningar. Dessa resurser borde istället gå till att rusta upp vården. ■