Seger för bostadskampen i Svartöstaden

2015-05-27 21:22:26


Husen i Svartöstaden får vara kvar – ännu ett exempel på att kamp lönar sig.

Kampen för de åtta rivningshotade hyreshusen i Svartöstaden i Luleå har gett resultat. Nu meddelar Luleå kommun att de två hus som man tidigare hade tänkt sälja ska renoveras och vara kvar i kommunens ägo. För de övriga sex husen är det akuta rivningshotet undanröjt då det ska utredas om detaljplanen är aktuell samt om husen ska bevaras av kulturmiljöskäl.

På frågan om huruvida protesterna mot rivningar och utförsäljningar av husen har påverkat beslutet medger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lenita Ericson (S) till NSD att:
– Ja, engagemanget från svart­östadsborna har spelar roll. Vi kanske hade fattat samma beslut ändå men det är bra att människor engagerar sig.
Under våren har två medborgardialoger genomförts i frågan där boende i Svartöstaden har bjudit in politiker, experter, hyresgästföreningen med flera. Mötena har varit mycket välbesökta. Dessutom uppvaktades S-tåget på 1 maj av Svartöstadsbor med plakat och en specialskriven låt för husens bevarande.

Den 15 juni kommer kommunen att ha ett dialogmöte på Folkets hus Blackis. Då får svartöstadsborna en ny chans att tydliggöra hur viktiga dessa billiga hyresrätter är för stadsdelen. Vi ska föra kampen till fullständig seger, det vill säga att husen räddas för all överskådlig framtid. ■