Seger för LA:s lärare

2019-01-30 10:38:52

foto: Daniel Lee from Pexels
Som så många gånger förr: Det lönar sig att kämpa.

Lärarna i Los Angeles vann i förra veckan en viktig seger efter sin sex dagar långa strejk.

Lärarstrejkerna i början av detta året följer de mycket framgångsrika strejkerna som påbörjades ifjol, med start i West Virginia. Även där vanns flera betydande framsteg för lärarna och utbildningen som helhet.
Strejken i Los Angeles var den största sedan dess och otroligt betydelsefull för inte minst landets lärare, men även andra yrkesgrupper som fortsätter att inspireras av de segrar som lärarnas kamp vinner. Strejken var också en kamp mot den privatiseringshets som utbildnings-”reformisterna” står för. Hade lärarna förlorat den här kampen hade det öppnat upp för ”reformer”, alltså privatiseringar, i inte bara LA och Kalifornien utan i hela landet.  

USA:s lärare har alla gemensamt låga löner, stora klasser, dålig arbetsmiljö samt för lite omkringpersonal och tid till planering. Det är en yrkesgrupp som kollektivt har nått en bristningsgräns, vilket har fått dem att ta till gatorna som svar.
I det undertecknade avtalet i Los Angeles återfinns flera viktiga framsteg: En ökning av antalet stödpersonal (sjuksköterskor, kuratorer, bibliotekarier med mera), färre standardiserade prov, en sexprocentig lönehöjning, minskning av elevantalet per klass och att det hatade ”Sektion 1,5” skrotades, som innebar att distriktet kunde utlysa ett slags nödläge och förbise alla klasstorlekstak.
I samband med den vilda strejken som lärarna i Oakland gick ut i häromveckan har arbetsgivarna svarat med att 24 skolor ska stängas (!). Det är en krigsförklaring mot alla boende i Oakland och bereder vägen för en februaristrejk, som med all sannolikhet kommer att röstas igenom under denna veckan. Även i Denver och Virginia förbereder sig lärarna för strid.

Lärarnas imponerande aktioner visar vilka som har makten i samhället, såväl ekonomiskt som politiskt. Men de högerhökar som vill dränera skolverksamheten på resurser för egen vinnings skull kommer inte att ge upp i första taget.
Därför borde alla lärare i hela landet som ett nästa steg gå samman i en gemensam endagsstrejk för att skicka en signal som kan skaka det politiska etablissemanget, med krav på ökade resurser och förbättrad arbetsmiljö. Det kan i sin tur ytterligare sporra andra yrkesgrupper till liknande aktioner.