Sjukhuset landstinget glömde

2014-10-08 13:50:42

foto: Ulrica Hermansson
Korridorerna ekar tomma i Kiruna sjukhus.

Kiruna sjukhus, Sveriges nordligaste sjukhus, är numera en allt mer ödslig plats. Korridoren ekar tomt och de forna patientsalarna används nu som förråd. Plastgranar och övergivna sängar står och samlar damm.

”Mitt på fjället fann man malm för mer än 100 år sedan och där kom staden Kiruna att byggas. Fortfarande bor människorna kvar på fjället, i staden Kiruna. Ännu bryts malmen som genererar välfärd för hela landet, men i Kiruna utarmas akutsjukvården och välfärden urholkas” (Utdrag ur lapplandsupproret).

Hösten 2011 lades kirurgin på Kiruna sjukhus ner med argument som att det fanns för få patienter, att det inte fanns personal och att verksamheten var för kostsam att upprätthålla.

Siv har jobbat hela sitt yrkesverksamma liv på sjukhuset som undersköterska. 

– Vi hade varken brist på vårdpersonal eller läkare, de som var här ville vara här. När överläkaren erbjöds en ny tjänst i Gällivare när hans tjänst lades ner vägrade han och packade ihop familjen och flyttade söderut istället för att lämna landstinget. Han kände sig sviken och kränkt förstod jag det som. 

Siv berättar att medicinavdelningen, eller gemensam vårdenhet som den officiellt heter, ligger kvar på samma ställe och att den övergivna flygeldelen var kirurgiavdelningen, men båda avdelningarna arbetade tillsammans och hade gemensam personalstyrka. 

– Det var kul att jobba med kirurgipatienter ena dagen och medicinpatienter andra dagen. När inte patienterna i Kiruna räckte till för att fylla kirurgsalarna kom bussar med bland annat gubbar som behövde operera prostatan, från hela landstinget. Vi tog patienterna som stod på kö och besparade dem månader av väntan och lidande. Nu kan vi inte ens operera våra akuta patienter och tänk om det händer något i gruvan?

En kollega till mig och Siv som inte vill medverka med namn bryter in i samtalet och tycker att det är en skam att patienter var tvungna att flygas med helikopter och skickas med ambulans till andra sjukhus när kirurgsalar stod tomma, ”de kunde väl ha flugit personal hit istället när de hörde att det brann och besparat patienterna från att fraktas runt”.

Båda undersköterskorna önskar att kirurgin ska öppnas igen. 

– En möjlighet till akutkirurgi och till att kunna korta ner vårdköerna är det vi önskar, för helikoptern kan inte alltid vara vår räddning. Ibland är den upptagen och här uppe i fjällen är vädret inte alltid vår vän och helikoptern kan ibland inte lyfta eller landa.

Det är 12 mil enkel väg till närmsta sjukhus i Gällivare som sedan många år har haft problem med stafettläkare. I cirka 20 års tid har en nedmontering pågått av Kiruna sjukhus, till fördel för Gällivare och Sunderby sjukhus (i Luleå, 35 mil dit). Undersköterskorna tror att landstinget valde bort Kiruna för att det behövdes pengar till det nya sjukhushotellet vid Sunderbysjukhus, och denna åsikt får medhåll från många andra i personalen och även patienter som gärna delar sin åsikt.

En patient som nyligen återkommit från Sunderby sjukhus berättar att han tvingas åka till Sunderby sjukhus för att vänta i en timme, träffa läkaren och undersökas i 10-15 minuter för att sedan tvingas åka tillbaka till Kiruna. Han får en kallelse att han ska opereras i oktober och under sommaren blir han dålig och läggs in på avdelningen, skrivs ut efter en vecka, är hemma ett par veckor innan han åter blir dålig och läggs in. Efter två dagar flygs han ner till Luleå och opereras akut och är nu åter på avdelningen för eftervård. 

– Att som sjuk behöva fara land och rike runt är inte humant. Jag arbetade hela mitt yrkesverksamma liv i gruvan. Mina äldre kamrater hade inte samma tur som jag och fick damm i lungorna. De flesta är nu döda, men att vi offrade våra kroppar för Sveriges välfärd för att sedan vid ålderns höst behandlas som djur på väg till slakt – det är något som jag skäms för. Jag skäms att jag var med och byggde upp detta fiasko, är vi inget värda längre? 

Som sjuksköterska som precis har börjat arbeta på den gemensamma vårdenheten i Kiruna efter att ha jobbat på ena kirurgavdelningen på Sunderby sjukhus har jag sett båda sidorna. Ibland har patienterna som kommer från Kiruna varit så pass utmattade efter den fyra timmar långa resan med bårbil, ambulans, taxi eller tåg att de behöver extra medicinska insatser innan, under och efter operation. Att transportera patienter med helikopter är alltid en risk och en stor kostnad.

Kiruna stad är inne i en stor process där stora delar av staden är köpt av LKAB och ska flyttas till ett nytt område öster om den nuvarande stadskärnan. Vissa hus av kulturellt värde kommer att flyttas medan andra kommer att jämnas med marken för att bereda plats för den växande gruvan. Sjukhuset är ett av husen som kommer att jämnas med marken och ett nytt sjukhus ska byggas. 

Kirunaborna hoppas nu att det nya sjukhuset ska innehålla en ny kirurgisk enhet och en utvecklad akutsjukvård. ■