Socialisterna efter valet

2014-09-17 15:33:54
Vilken är socialisternas uppgifter efter valet? Vilka är de viktigaste frågorna och hur ska vi agera?
Många aktivister och socialister har dubbla känslor efter den 14 september. Å ena sidan tvingas Reinfeldt äntligen bort, å andra sidan ökar SD mest av alla. Stefan Löfven ska bli statsminister och flirtar med både Folkpartiet och Centerpartiet.
Några första utgångspunkter kan dras:

  1. Den nya regeringen kommer inte att uppfylla förväntningarna om en ny politik. Vissa grupper av arbetare – särskilt bland yngre – har redan dragit denna slutsats.
  2. De avgörande frågorna för arbetare och vanligt folk – privatiseringarna, bostadsbristen, otrygga jobb, nedskärningarna i vård och omsorg, infrastrukturens kollaps – kommer inte att lösas. Även om många kanske tänker att allt inte kan ändras direkt är både nya proteströrelser och utbredd besvikelse förr eller senare oundvikliga.
  3. Samarbete ”över blockgränserna” innebär att ett eller flera högerpartier ska godkänna den politik som förs. S under Stefan Löfven har ju länge sagt att vinster i välfärden inte kan stoppas – nu får han uppbackning av nya samarbetspartners.
  4. Utan ny politisk kurs och med ytterligare närmande mellan de etablerade partierna riskerar SD:s rasism och högerpopulism att gynnas än mer.
  5. Sveriges ekonomi har urholkats under Reinfeldt och Borg. Detta tillsammans med att krisen i Europa långt ifrån är över kommer förr eller senare att skapa nya kriser.

Dessa grova perspektiv ger en bild av vad socialister och vänsteraktivister kan förvänta sig. Vad kan göras?

  1. De nätverk som bildats under senare år – Välfärd utan vinst, Folkkampanjen för Gemensam Välfärd, Linje 17 mot rasism, Kampanjen för trygga jobb, rörelser mot sexistiska domstolar och sexistiskt våld med flera – har alla skäl att fortsätta och att förenas i gemensam kamp.
  2. Fackföreningarna måste mobilisera för ett stopp på nedskärningar och driva kamp mot riskkapitalisternas vinster i välfärden. Det betyder i många fall att bryta med sin vanliga lojalitet till Socialdemokraterna.
  3. Antirasismen måste driva kamp mot rasismens grogrund: klassklyftor och högerpolitik. Bu­rop och vända ryggar samlar många, men det behövs också förklaringar och en alternativ politik för arbete, bostad och förbättrad levnadsstandard åt alla. Antirasismen är fortsatt den största frågan bland yngre.


Rättvisepartiet Socialisterna (RS) står för att det behövs ett nytt socialistiskt arbetarparti. Det stöd vi har fått för en socialistisk politik i valkampanjerna i Luleå, Haninge och Göteborg visar vad som är möjligt. Det gäller också RS förankring i andra orter och stadsdelar.
RS medlemmar deltar i och stödjer gemensamma nätverk och kampanjer. Vi uppmuntrar andra socialister – inte minst i Vänsterpartiet och i fackföreningarna – att göra detsamma.
Vi har sett en ny radikalisering bland unga människor under 2014 – mot rasism, sexism och högerpolitik. Tillsammans med nya kamputbrott kan det lägga grunden för nya gemensamma politiska initiativ. ■