Stöd kolgruvearbetarnas strejk

2006-10-11 15:07:27
25 000 kolgruvarbetare vid Mittal Steel Temirtaus gruvbolag i Kazakstan gick i strejk 25 september. Arbetarna kräver bland annat högre lön och bättre pensionsvillkor. Strejken inleddes efter att 41 gruvarbetare dödats.
Stöd till de strejkande kan skickas till: pshumkin@yandex.ru

Socialistiskt motstånd
(CWI i Kazakstan)