Stora nedskärningar på miljön i Stockholms stads budget

2006-11-22 14:58:37
Det nya högerstyret i Stockholms stad skall spara sammanlagt 532 miljoner kronor. Bland annat drabbas miljö- och hälsoskyddsnämndens budget, som ska halveras till 2008 och all verksamhet som inte är direkt lagstadgad ska ses över.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget ska halveras till 2008, från 111 miljoner till 82 miljoner nästa år och därefter till 57 miljoner. Ulla Hamilton, miljö- och fastighetsborgarråd, motiverade beslutet om halveringen med att nämnd och förvaltning främst ska ägna sig åt sin myndighetsutövning.
Stockholm stad har anlitat en konsult som ska göra en översyn av miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet. Bland annat för att se vad lagstiftningen ålägger Stockholms stad att jobba med på miljöområdet och vad staden gjort på eget initiativ.

Tobias Johansson