Stormöte med Rätt att simma

2014-12-03 13:57:23

foto: Wikimedia Commons / Albin Olsson
60 personer slöt upp till stormötet med Rätt att simma i Angered Arena. Dock struntade politikerna i att möta befolkningen.

Samtliga partier från Idrotts- och föreningsnämnden hade bjudits in till en politikerutfrågning om behovet av bad och gym, simkunnighet och friskvård. Men bara några minuter innan mötet skulle börja kom återbud från samtliga politiker över sms. S, V och MP ger inget skäl, men en moderat råkade försäga sig i telefonen och sa att ”vi har tillsammans beslutat att inte delta”.

Onsdag förra veckan samlades strax över 60 personer på Angered Arena, framför allt badpersonal från de tre simhallarna Rannebergsbadet, Hammarbadet och Angered Arena och simlärare från Svenska Livräddningssällskapet (SLS), men även bad- och gymgäster. Mötet hade sammankallats av Rätt att simma.
Kristofer Lundberg, Rättvisepartiet Socialisterna (RS), öppnade mötet med att fråga om någon tror att stolarna skulle stå tomma om det vore val snart?
– Politiker vill bara möta väljare, inte befolkningen, konstaterade Kristofer. Mötet utvecklades sedan till ett kampmöte med diskussion om såväl behovet av anläggningarna som vilken typ av protester som behövs.
Ali Mousa, gyminstruktör på Hammarbadet, var först ut. Han framhöll Hammarbadet som en social samlingsplats.

– Träning och kontakt med rätt personer på anläggningen har räddat många ungdomar från droger och kriminalitet, konstaterade Ali. Han tackade även medlemmar i RS för deras ihärdiga arbete.
– Jag hade helst velat tala med politikerna, eller till politikerna. Men de är inte här, säger Daniel Sherafat, badvärd på Rannebergsbadet.  Suad Radoncic, badgäst och med en dotter i simskola, breddade diskussionen:
– Går vi tillbaka 30 år och ser vad som fanns i Angered och sen på vad som finns idag blir man rädd. Nedskärningar och besparingar är allt vi har fått. Var fjärde år kommer löften, likt efter Göteborgsbranden. Men det stannar där. Simskola kostar idag 3 000 kronor per år och barn. Det gör simkunnighet till en klassfråga.
Lisa Grinell, simlärare SLS,  kom in i diskussionen:
– Vi står med er i denna kamp. Detta är frågor som vi jobbar med hela tiden. Vi kan inte ens täcka det behov som finns idag med halltider. Vi vill ha fler tider på alla de tre simhallarna, men det går inte. För oss skulle detta slå hårt. Detta är frågor vi jobbar med varje dag.
– De sköt till pengar för ett år extra eftersom det var valår. Men inte en krona har lagts på att marknadsföra att baden var öppna. Det finns stor potential på båda baden, säger Isabel Gutierrez, badvärd på Angered Arena.

– Det har varit fina ord i kommunens budget – att bland annat utjämna skillnaderna i hälsa mellan stadsdelarna. Att öka simkunnigheten bland stadens unga har varit ett av målen. Men nu visas det att det just inte är något annat än fina ord, sa Minela Mahmutovic (RS) och fortsatte:
– För politikerna är det en så kallad ”budget i balans” som prioriteras. Men om man nu ska tala i ekonomiska termer bör man ta med i beräkningen konsekvenserna av att stänga baden. Har de räknat med kostnader för drunkningsolyckor eller ökad ohälsa?
”När ska vi demonstrera!?”, ropade en kvinna från läktaren. Mötet föreslog en demonstration den 2 december vid Idrotts- och föreningsnämndens möte. När mötet avslutades stannade många kvar för att diskutera. När Offensiv har nått tryckpressarna pågår ännu Idrotts- och föreningsnämndens möte och protesterna utanför.

Det har även kommit RS till del att förslaget till ny ordförande i Idrotts- och föreningsnämnden kan bli Vänsterpartiets Bettan Andersson. Nu vilar ett än större ansvar på V om hur de kommer att rösta och hur de ställer sig till Hammar- och Rannebergsbadets framtid. Fattas ett för anläggningarna negativt beslut kommer ockupationer att förberedas. ■