Stress istället för lugn

2015-07-22 15:20:24
Kristianstad kommun skriver liksom flera andra kommuner på sin hemsida om värdighetsgaranti och kvalitetsmål som man inom äldrevård ska förhålla sig till.

Men detta menar personalen på Österängsgårdens äldreboende inte alls uppnås i praktiken. Nu har personalen skrivit under en lex Sarah-anmälan. Nedskärningar och underbemanning gör att personalen inte upplever att de kan göra sitt jobb.
En demensavdelning ska präglas utav lugn och ro men i nuläget är det personalens småspringande och stress som präglar avdelningarna.
De boende får enbart den mest nödvändiga vården. Promenader och utomhusvistelse som står med som en viktig punkt i värdegarantin har prioriterats bort.
Österängsgården rymmer 48 lägenheter på 6 våningar. På varje våning arbetar 2 undersköterskor under dagen såväl som natten. Detta gör att avdelningarna ofta lämnas oövervakade då vissa boende kräver dubbelbemanning.
Att förebygga skador och andra viktiga punkter blir här omöjliga att uppfylla då personalen omöjligt kan ha kontroll över sin avdelning och sina boende. Personalen kräver nu utökning med en heltidstjänst per våning för att kunna göra sitt jobb och garantera värdighetsgarantin.  ■