Striden mot lyxrenoveringen av Pennygången fortsätter

2013-01-09 14:06:11
Den 19 december kom hyresnämndens beslut om att tillåta Stena fastigheters lyxrenovering av bostäderna på Pennygången och därmed även den makabra hyreshöjningen.

Denna försämring resulterar i att närmare 80 procent kommer att tvingas flytta. Dock har de boende i Pennygången uttalat sig om fortsatt kamp. Detta skriver nätverket Pennygångens framtid på sin hemsida.

Drygt 770 lägenheter ska ses om av fastighetsägaren för renovering. Samtidigt har Stena aviserat en hyreshöjning på 60 procent.
Göteborgs bostadspolitik har under lång tid gått ut på att färre hyresrätter och fler bostadsrätter byggs.
Göteborgs politiker fortsätter med samma sorts politik som tidigare – arbetare och fattiga ska bo så långt från de centrala delarna av Göteborg som möjligt.

Nödvändiga upprustningar av bostäder behövs, men när renoveringen handlar om att pressa upp hyran måste det bekämpas.
Alla renoveringar ska ske i samråd med de boende, och till rimliga kostnader. Hyresgästföreningen har gett stöd till nätverket och hade under protesten i december ett tält utanför hyresnämnden.
Den här viktiga striden handlar inte enbart om Pennygången. Under protesten i december nämndes i ett av talen att runt om i landet väntas liknande lyxrenoveringar av 650 000 bostäder.

Tillsammans med chockhöjning av hyrorna innebär allt detta ett hårt slag mot arbetarklassen, men de ­boende i Pennygången visar vägen!
Amer Mohammed Ali