Klimatdemonstration i Prag

Publicerad av Joel Söderström

Plats: Prag Tema: Klimat, miljö och sjukdomar

 (foto: Joel Söderström)

400 personer trotsade på söndag regnet och rusket i Prag för att samlas på Vaclavplatsen och delta i ”Klimat (r)evolution – Folkets klimatmarsch för klimatet, rättvisa och gröna jobb”. Det var en gemensam samling till protest mot världsregeringarnas klimatpolitik anordnad av 21 organisationer, däribland Rättvisepartiets systerorganisation i Tjeckien Socialistiskt alternativ, som deltog med banderoll.

Demonstrationen ställde krav på minskade koldioxidutsläpp, effektivisering av energisektorn och en övergång till förnybara energikällor. Man krävde också att lösningen måste vara rättvis. De nya energikällorna måste ägas gemensamt och effektiviseringarna måste komma folket till nytta. Kritik riktades även mot TTIP-avtalet, ett frihandelsavtal mellan EU och USA som om det genomdrivs kan leda till betydande konsekvenser för miljöns välbefinnande.

Joel Söderström, Prag