Socialistiska Feminister

Publicerad av Offensiv

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) har en lång tradition av kvinnokamp. Läs mer här
Rättvisepartiet Socialisterna stödjer den nystartade kampanjorganisationen Socialistiska Feminister. Här är en kort beskrivning:
Det senaste årets nyvaknade kvinnokamp har visat på styrkan i att agera tillsammans, och har världen över dragit ut såväl de enskilda förövarna som det systematiska i förtrycket i ljuset. Vad krävs för att ta det många upplever som en ”revolution” vidare? Hur kan patriarkatet störtas? En verklig revolution mot könsmaktsordningen är sammanvävd med en revolution mot kapitalismen, och vägen dit börjar med organisering och enad kamp. Det var ett huvudtema när Socialistiska Feminister samlades till sitt allra första möte lördagen den 3 februari i Stockholm.
Lördag den 3 februari samlades 22 personer i Dalen, Stockholm, till uppstartsmöte för en ny socialistisk och feministisk kampanjorganisation. Mötet var öppet för kvinnor, transpersoner och icke-binära – alla som faller inom ”det andra” i könsmaktsordningen vi lever i. Deltagarna var allt från gymnasieelever till pensionärer, och kom från flera håll i landet. Det var Rättvisepartiet Socialisterna som, inspirerade av bland annat RS systerorganisationers initiativ med feministiska kampanjorganisationer som ROSA-Socialist Feminist Movement på Irland och Libres y Combativas i Spanien, tog initiativ till mötet för att börja arbetet med att bygga en samlingspunkt för socialistiska feminister med inriktning på gemensamma aktioner. Studenter mot Rasism har också diskuterat socialistisk feminism och har börjat engagera sig. Mötet enades om att kalla initiativet för ”Socialistiska Feminister”, att mobilisera till protester på den internationella kvinnodagen 8 mars, hålla lokala uppstartsmöten runt om i landet och sikta på ett lanseringsmöte den 25 mars. Huvuddragen i ett manifest togs fram genom diskussioner i både hel- och mindre grupper.