Allt stöd till sjuksköterskorna!

Stöduttalande

Publicerad av

Tema: Facklig kamp, Vård och omsorg

Rättvisepartiet Socialisterna ger allt sitt stöd till sjuksköterskornas krav på högre löner och beslutet att gå i strejk. Vi uppmanar alla vårdtagare, kommande vårdtagare och löntagare att aktivt solidarisera sig med denna kamp tills segern är vunnen. Gemensamt kan vi bemöta chefer och makthavares skrämselpropaganda. En framgångsrik strejk visar vägen för andra löntagare som kräver högre löner.

Att Sveriges Kommuner och Landsting, som förra året hade ett gemensamt överskott på 25,2 miljarder kronor, inte tillmötesgår sjuksköterskornas rättfärdiga krav är under all kritik. Det är ingen slump att sjukvården och dess personal är den kategori som har störst förtroende bland svenska folket (se SOM-undersökningen) samtidigt som politikerna åtnjuter det lägsta förtroendet.

Politikerna, som styr kommuner och landsting, säger att det inte finns pengar att ge sjuksköterskor minst 22000 kronor i månaden men de ger sig själva löner på 87000 (medellön för landstingsråd i Stockholm). Det är dom och inte sjuksköterskorna som försämrar ersättningen för sjuka och skär ner på vården. Vart tog tjatet om att ”det ska löna sig att arbeta” vägen nu när lönerna ska sättas?

Rättvisepartiet Socialisterna gläds åt den gräsrotsrevolt som lyft upp Vårdförbundets avtalsrörelse. Kravet på 5000 kronor mer åt alla borde vara hela förbundets. Håll uppe trycket! Låt inte förbundsledningen teckna svekavtal över medlemmarnas huvuden. Kräv medlems–omröstningar för att garantera demokratin. Låt individuella löpande avtal vara ett minne blott, det är det kollektiva agerandet som ger styrkan som krävs.

Stå på er sjuksköterskor, barnmorskor, röntensjuksköterskor och biomedicinska analytiker! Ni säkrar vården för alla och ska få allt stöd som ni begär.

Kommunfullmäktigeledamöter för Rättvisepartiet Socialisterna:

Mattias Bernhardsson, Haninge

Lina Thörnblom, Haninge

Ingrid Eriksson, Umeå

Jan Hägglund, Umeå

Anna Hedlund, Umeå

Jonas Brännberg, Luleå

Göran Thyni, Luleå

Helena Söderström, Luleå