”Det är något vi skulle ha gjort för länge sen”

Publicerad av Katja Raetz

Tema: Facklig kamp, Vård och omsorg

Arminda Bränngård är onkologsjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhus Solna sedan ett år tillbaka. Innan dess jobbade hon som röntgensjuksköterska.

Varför är en strejk nödvändig?
– Det är någonting vi skulle ha gjort för länge sedan. Som sjuksköterska har jag en treårig högskoleutbildning plus ett år specialistutbildning. Vi jobbar dagligen med liv och död och är värda högre lön.

Hur är stämningen på avdelning?
– Eftersom vi jobbar med strålbehandling får vi inte strejka. Men stämningen är bra på avdelning, alla är överens om att vi ska kämpa för högre lön. Jag försöker att vara med så mycket som möjligt vid aktiviteter.

Katja Raetz