Politiker backar om rivningar i Husby?

Publicerad av

Tema: Husby- och Järvalyftet

Låt oss hoppas att Joakim Larsson, det tillträdande
bostadsborgarrådet (m), är rätt citerad i dagens nummer av
lokaltidningen Mitt i Kista tisdagen den 17 juni 2008.
– Om de som bor på Trondheimsgatan inte vill att husen rivs ska de
stå kvar, säger han i en artikel med rubriken "Politiker erkänner fel
om rivningar i Husby", signerad Johanna Schalk och Hanna M Glansholm.
Stämmer detta är det en av de hittills största framgångarna för den
kamp som vi gemensamt har bedrivit i Nätverket Järvas Framtid och
Hyresgästföreningen sedan i november förra året. Artikeln har ännu
inte kommit upp på nätet, så kolla papperstidningen.
Nu måste dialogen om hur Husby ska renoveras fördjupas, och då måste
hyresgästerna själva vara den viktigaste parten, inte lejda byggbolag.
Arne Johansson