”Vi kämpar för vår kärlek och våra liv”

Lesbiskt par hotas med utvisning till den homofoba diktaturens Vitryssland

Publicerad av

Tema: Muren mot flyktingar, Hbtq+

Migrationsverkets och Migrationsdomstolens beslut om att avslå Karyna Kaliadkas och Irina Artemjevas ansökan om asyl i Sverige är en skandal och kommer att överklagas.

Enligt Migrationsverket finns inga skäl att betvivla Karinas och Irinas identitet (deras pass beslagtogs av korrupt polis som misshandlade dem och pressade dem på pengar) och heller ingen anledning att betvivla deras historia (rättsmedicinska intyg finns).
Ändå är Migrationsverkets slutsats att:
”Av tillgänglig landrapportering framgår att de allmänna förhållandena för homosexuella i Vitryssland i och för sig är att bedöma som svåra men är inte sådana att det rent generellt finns grund för uppehållstillstånd.”

Deras fall behöver omedelbart uppmärksammas för att de inte ska utvisas till de förföljelser, våld, våldtäkt, trakasserier och hot om att mördas som de flytt ifrån.
Karina och Irinas historia är hårresande, läs den nedan.
Sedan Karyna och Irina kom till Sverige har de även varit i kontakt med RFSL, talat öppet på demonstrationer för asylsökanden och varit aktiva på nätet, vilket är ytterligare omständigheter som hotar deras säkerhet om de skulle utvisas till diktaturens Vitryssland.

RFSL:s landrapport om situationen för hbt-personer i Vitryssland
Facebook-grupp till stöd för Karyna och Irina